Hem  Kvalitet & Miljö  Vår affärsidé  Våra tjänster  Våra företagshantverkare  Kontakta oss

Kvalitet, miljö och ledningsystem

De flesta mindre företag verkar i en omgivning som ständigt förändras  och ger nya överraskningar. Kravet på flexibilitet, snabbhet och resurssnålhet är därför ofta påtagligt. Rätt kompetens är en grundförutsättning. Det mesta måste hanteras utan att det finns skriftliga anvisningar. Just på grund av dessa krav på rörlighet kan ett visst mått av rörighet och oklarheter uppstå. Därför finns ofta rutiner och instruktioner, mallar,  blanketter etc i företaget. Man kan då säga att företaget har ett antal delar  i ett ledningssystem.

Konsten är att få de spridda delarna av ett ledningssystem att bilda ett ledningssystem - ett effektivt och enkelt system för styrning, uppföljning och förbättring av verksamheten – hjälp att nå företagets mål!

Ledningssystemet kan och bör skapa bra förutsättningar för att alla tjänster och produkter som levereras uppfyller kundens förväntningar och krav på kvalitet.

Ledningssystemet kan användas som hjälp för att följa lagar och bestämmelser, t ex för arbetsmiljö och omgivande miljö och bidra till att er verksamhet på ett  allt bättre sätt samverkar med miljön. Bra miljöprestanda är ofta god ekonomi!

FöretagsHantverkarna kan hjälpa er med ledningssystemet, oavsett om ni idag har ett system eller inte.

Utveckling

FöretagsHantverkarna kan hjälpa er så att ledningssystemet

 • till alla sina delar ständigt blir uppdaterade.
 • inte växer och blir tungt att sköta.
 • med rätta uppfattas av alla som ett riktigt bra stöd.
 • stöder företagets affärsidé och målsättningar.
 • möter krav på certifiering vid behov (t ex ISO 9001, ISO 14001)

Våra åtaganden kan vara begränsade till mer punktvisa insatser, såsom att utforma eller rensa i och få ordning på befintliga mallar och rutiner, analysera brister inom ett avgränsat område, föreslå förbättringsprogram, policy, mål, nyckeltal och mätningar. Vi kan också hjälpa till med att arrangera och genomföra utbildningar sammanhängande med kvalitet, arbetsmiljö och miljö.

Våra åtaganden kan också gälla stöd hela vägen från de första tankarna på ett ledningssystem till dess att systemet är utformat infört och certifierat. Vi hjälper  vid behov till med revisioner, mätningar, analyser mm hos dem som redan har ett certifierat ledningssystem


Utbildning

FöretagsHantverkarna kan hjälpa er med att skräddarsy utbildning/information till ledning och/eller till övrig personal inom bland annat följande områden:

 • analysera era behov av och krav på ett ledningssystem som effektivt stöder affärer, produktion, administration och utveckling av verksamheten.
 • bestämma för- och nackdelar med certifierad verksamhet
 • utforma ett certifierbart ledningssystem – Kraven i (till exempel) ISO 9001, 14001, AFS som gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö
 • genomföra certifiering – hur man startar och går från idé tills företaget (eller delar av företaget) är certifierat
 • utforma policy, mål, processbeskrivningar, rutiner, instruktioner, mätetal för kvalitet och miljö
 • förbättra – ständigt – metoder, hjälpmedel och mätningar
 • genomföra kvalitets- och miljörevisioner som stöder affärsverksamheten, innefattande metoder, hjälpmedel och resultatuppföljning

Tillbaka

Copyright 2010 Hans Claesson