Hem  Om mig  Aktuella projekt  

Oktober 2015

Galleri Gullestad

Galleri Gullestad har jag tänkt som en första utställningslokal för utvalda vackra bilder från mitt livslånga fotointresse.

Ebokförlag Gullestad

Jag hjälper författare med allt det tekniska för att få deras manus publiserad som e-böcker och tillgängliga hos nätbokhandlare och på biblioteken. Se förlagets hemsidan för mer detaljer om tjänsterna.


Tidigare nyheter.

Återbetalning av dieselskatt

Vissa företag har under rätt omständigheter möjlighet till att erhålla återbetalning av dieselskatt. En möjlighet som förbättrar företagets lönsamheten direkt! Jag har på uppdrag av ett sådant entreprenadföretag nu säkerställt återbetalning av tidigare erlagd dieselskatt till ett sex siffrigt belopp och samtidigt lagt grunden för en framtida struktur för återkommande återbetalningar.

Kvalitetsdokumentation 

En idéel intresseorganisation står i begrepp att starta upp en affärsdrivande laboratorieverksamhet som kräver ackreditering av Swedac i enlighet med gällande standard. Jag fick, på kort varsel, uppdraget och möjligheten att ta fram en handbok på engelska för verksamhetens behov och i enlighet med standardens krav.  Uppdraget genomfördes, ackrediteringen uppnåddes och verksamheten är nu igång.     

Affärsidé

Praktisk verksamhetskontroll - min tolkning:

Jag kommer till dig. Jag lyssnar på dig och dina tankar om din verksamhets möjligheter. Tillsammans med dig analyserar jag din verksamhets akuta och framtida behov. En analys som leder fram till en handlingsplan för just  din verksamhet. En handlingsplan som bygger på min långa erfarenhet av TQM - Total Quality Management och Lean Operation som arbetsmetoder för att förbättra och effektivisera en verksamhet.

Min förhoppning är naturligtvis att FöretagsHantverkarn Hans Claessons tjänster är en betydande del av denna handlingsplan. Finns behov av tjänster utanför min kompetens bistår jag dig naturligtvis med rekommendationer och upphandling av dessa.

Du är experten på din verksamhet. Jag är experter på att hjälpa dig nå dit du vill. Några tänkta exempel:

Förbättra lönsamheten!

FöretagsHantverkarn agerar bollplank och rådgivare när kundföretaget går igenom hela sin verksamhet ur ett kostnads- och intäktsperspektiv. En rad möjligheter till praktiska förbättringar uppenbarar sig.

FöretagsHantverkarn bidrar till att hålla nere företagets fasta kostnader främst genom aktiv avtalsbevakning omfattade all från kaffekokare, städhjälp, mobiler, bredband och hemsida till bilar, lokaler, lån, löner och krediter.

FöretagsHantverkarn hjälper även företaget med dess rörliga kostnader främst genom ett aktivt arbete med inköpsrutinerna, förhandlingar om prisnivåer med leverantörer och bättre uppföljning av varje enskilt uppdrags kostnadsläge.

FöretagsHantverkarn hjälper företaget att effektivisera och verksamhetsanpassa flera av företagets administrativa rutiner runt utformning av offerter, upphandlingar och fakturering vilket stärker intäktssidan och frigör ledningsresurser för ökad kundbearbetning.

Avlasta ledningen!

FöretagsHantverkarn  går tillsammans med kundföretaget igenom företagets administrativa behov för att se vad som kan förbättras, effektiviseras och framför allt vad som kan avlasta företagets nyckelpersoner.

FöretagsHantverkarn åtar sig att under en flera dagar varje vecka/månad sköta om vissa delar av den löpande administration, främst fakturering och offerter men även hanteringen av företagets rot-avdrag.

Lös akuta problem!

FöretagsHantverkarn engageras också för att på kort varsel hoppa in som projektledare för att med hjälp av övriga resurser i företaget färdigställa ett stort upphandlingsanbud till kommunen innan tidsfristen går ut.

FöretagsHantverkarn åtar sig ett akut projektuppdrag för ett företag som fått en revisionsanmärkning från DNV gällde avsaknaden av ett processdokument. Uppdraget innebär att ta fram och beskriva dessa processer, dokumentera och färdigställa dem i formen av en operativ manual i enlighet med gällande standard och inom tidsfristen.

FöretagsHantverkarn  får också i uppdrag att utforma och genomföra en specialanpassad datautbildning – just för kundens personliga behov.Tillbaka

0709 - 424 456,   hans.claesson@foretagshantverkarn.se   Stjärnv. 7, 175 67 Järfälla
Copyright 2015 HansClaesson