Hem  Kvalitet & Miljö  Vår affärsidé  Våra tjänster  Våra företagshantverkare  Kontakta oss

Chefsstöd - avlasta och stötta

I ett litet företag är ledningen en exklusiv resurs. Ofta bär en enda person upp hela ledningsfunktionen –  plus mycket annat inom administration, utveckling och produktion.
FöretagsHantverkarna avlastar ledningen och frigör därigenom tid och stöttar ledningen
för ökad produktivitet genom att;
 • vara bollplank och rådgivare för ekonomiska och andra frågor såsom organisation och ansvarsfrågor, kvalitet, miljö och ledningssystem
 • använda budget som verktyg för prognoser, framtida investeringar, kompetens inventeringar , beslut om eventuella rekryteringar/nedskärningar
 • utforma vinnande anbud, förbättra investeringskalkyler och liknande
 • utveckla sättet att leda, följa upp, förbättra och kommunicera

Chefsstöd - förenkla och förbättra

FöretagsHantverkarna hjälper till med att få igång ett fungerande förbättringsarbete – ständiga förbättringar som bidrar till nöjdare kunder, medarbetare och ägare. Kvalitet, miljö och arbetsmiljön förbättras.

FöretagsHantverkarna hjälper till med att identifiera förbättringsområden, analyser av problem utvecklingsbehov och liknande genom att
 • Skapa bättre ordning, tydlighet, enkelhet och säkerhet genom förbättrade rutiner och rutinbeskrivningar
 • Öka förståelse för hur ett bra ledningssystem kan förankras, utvecklas och effektivt stödja affärsmålen
 • Identifiera förbättringsområden, analyser av problem utvecklingsbehov mm
 • Införa mål, mätningar och nyckeltal för effektivitet
 • Utnyttja generella programvaror för styrning och uppföljning
 • Kommunicera prestationer, processutfall och förbättringar m m
 • Skapa metoder för att fånga upp och använda kunders och medarbetares synpunkter som hjälp för att förbättra verksamheten

Tillbaka

Copyright 2010 Hans Claesson